بلوار اشرفی اصفهانی - تقاطع دوم - مابین کوچه 26 و 24 - پلاک 452

پمپ هیدرولیک

محصولات

نوع وضعیت کالا

Flow Rate at cm3/rev

Working Pressure

Max Pressure

Minimum RPM

Maximum RPM