بلوار اشرفی اصفهانی - تقاطع دوم - مابین کوچه 26 و 24 - پلاک 452

پمپ پیستونی

پمپ هیدرولیک  پیستونی- توان ایجاد فشارهای متوسط و بالا تا 1000 بار را دارند. و براساس ظرفیت جابه جایی سیال  در انواع دبی متغیر ، دبی ثابت  و از نظر ساختار در دو نوع شعاعی و محوری موجود می باشند.

در حال نمایش 12 نتیجه