بلوار اشرفی اصفهانی - تقاطع دوم - مابین کوچه 26 و 24 - پلاک 452

قفل پیلوت دار (Pilot check Valve)