بلوار اشرفی اصفهانی - تقاطع دوم - مابین کوچه 26 و 24 - پلاک 452

پرشرسویچ pressure switch

پرشرسوئیچ در انواع فرآیندهای صنعتی و فنی برای نظارت و کنترل بر فشار استفاده می شود. اگر فشار سیستم به مقدار از پیش تعیین شده برسد، پرشر سوئیچ یک کنتاکت سوئیچ را باز یا بسته می کند. در واقع پرشرسویچ نوعی سیگنال فشار می باشد .

محصولات

نوع وضعیت کالا